Phân Bón Chuyên Hồng Và Cây Cảnh UFARM LIFE 1kg

45.000

Phân Bón Chuyên Hoa Hồng Và Cây Cảnh UFARM LIFE
Khối lượng: Túi 1kg
Giúp tậu tán – Mượt Lá – Cứng Cây – Ra Hoa Nhiều
Thành phần: Chất hữu cơ 45%, đạm 2,5%, lân 2,5%, kali 2%