Trang Pháp

35.000

35.000

Hoa Trang Pháp

Đặc điểm: Hoa trang pháp cho bông hoa to, lá to trung hơi tròn.

Màu Sắc Hoa: Màu đỏ, màu vàng, màu cam.

Vị trí trồng: Sân vườn, vị trí có nắng

Tên :
Clear selection