Kim ngân Bím

150.000

Kích thước cây:

+Cao: 35-40 cm

+Tán rộng: 20-25 cm

Kim ngân bím cây cực kỳ sống tốt và dễ chăm sóc. Một cây may mắn và được ưa chuộng nhất hiện nay.