Phân Bón Chuyên Dùng Cho Hoa Giấy

40.000

Phân bón chuyên dùng cho hoa giấy giúp cây siêu tạo mầm hoa, ra hoa nhiều, bền hoa, cứng cây

Thành phần: Chất hữu cơ 45%, bổ sung NPK 11%, Acid fuvic 9%, acid humic 9%…

Khối lượng: Túi 700g