Sứ Thái Ghép

Tên Cây: Sứ Thái Ghép

Màu bông: Đỏ, vàng, hồng, trắng…