Phân Bón Lá Kích Rễ 3MW

25.000

Kích rễ 3MW tăng cường bộ rễ, kích thích ra rễ, tăng khả năng nảy mầm, ra chồi, chống rụng hoa, đậu trái cho tất cả các loại cây trồng