HẠT GIỐNG ỚT SỪNG 0.2gr

8.000

Khối lượng: 0,2g
Cây Thẳng, sinh trưởng mạnh. Trái dài 10-14cm, chín có màu đỏ tươi.
Thu hoạch sau 100-105 ngày