HẠT GIỐNG ỚT HIỂM LAI F1 0.2gr

8.000

Khối lượng: gói 0.2g
Cây sinh trưởng và phát triển mạnh, có thể trồng quanh năm. Trái rất sai