HẠT GIỐNG RAU DỀN CƠM 10gr

10.000

Khối lượng: gói 10g

Công ty sản Xuất: Công ty Hạt Giống Rạng Đông
Cây sinh trưởng và phát triển mạnh, có thể trồng quanh năm.

Thu hoạch sau 20-25 ngày gieo.