HẠT GIỐNG MĂNG TÂY XANH 0.2gr

10.000

Cây sinh trưởng và phát triển mạnh, có thể trồng quanh năm.
Thu hoạch sau 7-8 tháng  gieo. Thu hoạch ổn định sau 1 năm và có thể kéo dài 2-3 năm