Tường Vi Hồng

60.000

Tên Cây: Hoa Tường Vi

Kích thước cây: Cao 30-40cm

Tình trạng: Cây đang có nụ và hoa nhiều