Lan Hoàng Dương

50.000

Đặc điểm: Hoa lan hoàng dương thường được trồng làm chậu treo, lan giàn hoặc trồng ban công, lầu 1, lầu 2 cho cây thòng xuống.
Cây được trồng trong chậu nhựa trắng, cây cao 60cm