Chậu Vuông Đan Mây

50.000

Kích Thước: 210x210mm

Màu Sắc: Trắng