Siêu Ra Hoa Woprofer 25-20

40.000

Khối lượng: Túi 700g

Chuyên cho Hoa và Cây Kiểng, cây ăn trái…

Thành phần: Đạm 25%, lân 20%

Công dung: Giúp tậu tán, cứng cây, ra nhiều hoa