Phân Urê – Đạm Trắng

25.000

Khối lượng: Túi 1kg
Phân ure hay còn được gọi là phân đạm được dùng để bón thúc cho các loại cây như rau, hoa màu… giúp cung cấp đạm cho cây con phát triển.