Phân Dê 1 Kg

35.000

Phân dê đã qua xử lý bằng chế phẩm Trichoderma. Không mùi, nấm mốc, hạt cỏ dại, vi sinh vật gây hại.

Khối lượng: 1kg

Bón cho cây trực tiếp, không gây nóng cây.

Bón cho các loại hoa lan, hoa hồng, cây kiểng…