Phân Bón Thông Minh Hàn Quốc NPK 20-10-10+ TE

35.000

– Phân bón phân giải chậm, cung cấp dinh dưỡng chất cho cây trồng trong suốt 60-90 ngày.

– Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu, hàm lượng cao và cân đối, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

– Hàm lượng đạm cao, kích thích cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, thúc đẩy đâm chồi, đẻ nhánh nhanh và giúp cây trồng phục hồi sau thu hoạch.