Phân Bón Ra Rễ Cực Mạnh Su-Root 3

25.000

Bổ sung vitamin B, C, E, Amino axit, rong biển, chất tạo rễ cho cây trồng.

Phun qua lá giúp cây hấp thụ nhanh, tưới gốc giúp cây ra rễ con mạnh, giúp cây hấp thu phân bón tốt và hiệu quả hoen.

Dùng rất tốt khi chiết, ghép và giâm cành giúp cây nhanh ra rễ và khỏe.