Hạt Giống Cải Bẹ Xanh Mỡ 20gr

10.000

Khối lượng: gói 20g

Cây sinh trưởng và phát triển mạnh, có thể trồng quanh năm

Thu hoạch sau 35-37 ngày gieo.