Mai Chỉ Thiên

50.000

Tên Cây: Mai Chỉ Thiên

Kích Thước Cây: Cao 40-50cm

Đặc Điểm: Cây đang nở hoa, hoa màu trắng, thơm