Phân Bón B1 Thái Lan – Chai 100ml

25.000

Kích thích ra rễ cực mạnh, ra keiki, chồi mập

Dùng cho cây giai đoạn phát triển lại bộ rễ, bộ lá non. Dùng thường xuyên các giai đoạn cho cây đều rất tốt.

Dùng cho nhiều loại cây như hoa lan, mai, hồng, kiểng lá…

Kích thích phân hóa mầm hoa, nhiều hoa to, mẫu mã hoa đẹp