Hạt Giống Bắp Nếp Dẻo

8.000

Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Trồng quanh năm.

Bắp trái rất dẻo và ngon, điểm vài hạt tím xen, hạt trắng.

Dễ chăm sóc, thu hoạch 58-82 ngày sau khi gieo

Khối lượng: 10g