Chậu Lục Giác tứ linh

40.000

40.000

Mẫu Mã: Lục giác có in hình hoa văn của 6 mặt chậu.

Kích thước: Đường kính 2 cạnh*chiều cao (mm)

  • Chậu 280: 260*180
  • Chậu 360: 310*220
  • Chậu 420: 410*220
kich-thuoc :

Clear selection