Cây Sake Giống

120.000

Kích thước: Cây cao 1,2 -1,5 mét

Cây sake dễ trồng, cây chịu hạn tốt. Phát triển rất nhanh và mạnh