Cây Me Thái Ngọt, Qủa Sớm

55.000

Cây me thái có thể trồng được ở nhiều nơi, cây có sức sinh trưởng và phát triển mạnh.

Cây Me Thái cho quả sớm, cơm dày, ăn ngọt, ngon.

Kích thước cây giống: Cây cao từ 1 mét – 1,5 mét