Cây Siro

65.000

Kích thước cây: Cây cao 30 – 50cm
Cây thường được hái quả để làm nước siro.