Vỉ Ươm Cây 104 Lỗ

15.000

Bầu vỉ ươm cây có 104 lỗ. Dùng để ươm hạt giống rau, hoa kiểng, trồng sen đá..