Trừ Ốc Hại Hoa Kiểng, Cây Trồng Moi Oc 6GR

25.000

Sản phẩm dạng bã mồi dẫn dụ ốc đến ăn và chết.

Không gây hại cho cá, giun đất, tôm, cua… môi trường sống và con người