Thuốc Trị Nấm Bệnh COC 85WP 20gr

15.000

15.000

Thuốc trị nấm bệnh COC 85WP chuyên trị nấm đốm đen, phấn trắng, gỉ sắt.. trên cây trồng. Giúp tăng năng suất và chất lượng nông sản.

 

 

 

khoi-luong :
Clear selection