Hạt Giống Kinh Giới

12.000

Hạt Giống Kinh Giới sinh trưởng phát triển mạnh, cây lớn nhanh, ít sâu bệnh.

Trồng được quanh năm

Thu hoạch sau 35-40 ngày gieo