Cây Nhãn Long Vỏ Trắng Thơm Ngon

60.000

 

Cây nhãn long với đặc điểm vỏ trắng, ăn rất thơm, nước ngọt. 

Kích thước cây giống: Cây cao 50cm