Thuốc trừ sâu OSHIN 20WP 6.5gr

15.000

Sản phẩm của nhật bản chính hiệu

Khối lượng: 6,5g

Chuyên dùng để phòng trừ các loại: Bọ nhảy, sâu vẽ bùa, bọ phấn, bọ trĩ, rầy, rầy nâu, rệp sáp, sâu và bọ cánh cứng ăn lá mai, hồng.