Hạt Giống Ngò Gai

12.000

Hạt giống ngò gai là mộ loại rau gia vị quen thuộc mà chúng ta hay ăn.

Cây sinh trưởng phát triển mạnh. Trồng quanh năm.

Dễ chăm sóc, thu hoạch 60 – 70 ngày sau khi gieo

Khối lượng: 10g