Chậu Sứ Trắng Múi Khế

Chậu sứ trắng múi khế dùng để trồng các loại hoa kiểng để nội thất trong nhà và ngoài sân vườn.

Chất Liệu: Men sứ trắng

Kích thước: Đường kính miệng X chiều cao chậu (cm):

  • Múi khế 1: 23 x 20
  • Múi Khế 2: 39 x 30
  • Múi khế 3: 45 x 38