Dương Xỉ Đuôi Tôm

90.000

Cây Dương Xỉ Đuôi Tôm có tên khoa học là Nephrolepis biserrata furcans, là một loại cây thủy sinh xanh mát và phổ biến trong cảnh quan nội thất. Đây là một loài cây có nguồn gốc từ khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới. Dương xỉ đuôi tôm có một hệ thống rễ mạnh mẽ và rễ nhỏ trên bề mặt của nó.