Cau Đài Loan Thịnh Vượng

545.000

Kích thước: Cây cao 1.4-1.5 mét

Lợi ích: Tạo không gian xanh, lọc không khí, làm giảm bức sóng điện từ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Ý nghĩa: Mang ý nghĩa của sự giàu có và thịnh vượng.