Môn Đen Colocasia Black Coral

410.000

Kích thước cây giống: Cây cao 30cm

Số lá: 4-5 lá

Mô tả: Lá màu đen tím

Đặc điểm và cách trồng: Cây dễ trồng, tốc độ đẻ nhánh con nhanh. Trồng chỗ càng nắng thì lá càng màu đen