Phượng Hoàng Hoa

45.000

Cây phượng hoàng hoa thuộc họ nhà chuối, cây khỏe, khả năng sinh trưởng và phát triển tốt. Cây đẻ nhánh con khá nhanh.

Chiều cao tối đa của cây khoảng 30-60cm

Màu sắc hoa: Hoa màu vàng và màu hồng