Mai Chiếu Thủy Ghép

1.200.000

Hoa Mai Chiếu Thủy là một loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, hoa nở màu trắng và có mùi thơm nhẹ dễ chịu, thoải mái.

Kích thước: SXanh cung cấp nhiều kích thước như cây cao dưới 1 mét, cây từ 1-1,5 mét, cây trên 2 mét

Mô tả: Mai chiếu thủy lá nhỏ ghép gốc lồng mức