Hồng Bạch Trà Hoa Trắng, Bông Thơm

55.000

Đặc điểm: Cây dạng bụi, hoa màu trắng, mọc thành từng chùm, nhụy vàng. Mỗi chùm hoa có rất nhiều bông. Bông nhỏ như hồng tỷ muội.
Hoa hồng bạch trà có mùi thơm nhẹ nhàng, hoa nở quanh năm.

Cây dạng bụi mai sau phát triển lên cao khoảng 80 -100cm.