Bàng Singapore Xinh

Kích thước: Cao khoảng 0.8 – 1 mét.

Chất Liệu Chậu: Xi măng đá mài 30*30cm

Số Nhánh: Cây có từ 1-3 nhánh

Đặc điểm: Lá to xanh. Trồng nội thất, sân vườn, trang trí quán cà phê…