Bàng Singapore Thanh Mãnh

395.000

Kích thước: Cao khoảng 1.2-1.5 mét.

Chất Liệu Chậu: Xi măng đá mài vuông 30*30cm

Số Nhánh: Cây có từ 1-3 nhánh

Đặc điểm: Lá to xanh. Trồng nội thất, sân vườn, trang trí quán cà phê…