Dây Đồng Uốn Cây Cảnh 1 ly 6

20.000

Dây đồng uốn cây 1,6 ly

Công dụng: Dùng để uốn các loại cây cảnh, uốn bonsai, tạo thế cho cây…