Phân Hữu Cơ Túi Lưới Bón Lan

45.000

Phân hữu cơ túi lưới bón lan giúp lan ra rễ mạnh, chồi mập, lá to, xanh khỏe.