Phân Bón Siêu Ra Rễ ĐG

25.000

Siêu ra rễ ĐG giúp ra rễ cực mạnh, mập chồi, đẻ nhánh nhiều, giải độc cho cây. Dùng để giúp cây ra rễ nhanh và mạnh cho cây.