Kim Phát Tài Phú Quý

490.000

Kích thước cây luôn chậu: Cao khoảng 1.3-1.5 mét

Chậu Xi Măng Đá Mài có đường kính 35cm. chiều cao 60cm, màu trắng, xám, đen