Chính sách đổi trả sản phẩm tại S – Xanh

 

Sản phẩm Thời gian Lỗi do S-XANH Lỗi không do S-xanh
Cây để bàn Trong vòng 07 ngày Đổi, trả miễn phí Không đổi, trả hàng

 

Cây nội thất Trong vòng 07 ngày Đổi,trả miễn phí Không đổi, trả hàng

 

Chậu + Phân bón + Phụ kiện (chưa sử dụng) Trong vòng 15 ngày Đổi, trả miễn phí Khách hàng chịu phí vận chuyển đổi, trả